easy-laser_logo

Đơn giản nhanh chóng và chính xác

thế hệ
NĂNG LƯỢNG VÀ NHIỆT

Nếu như các phương pháp trước đây để đo tua bin rất tốn thời gian thì với phép đo laser, công việc có thể được thực hiện nhanh chóng và với độ chính xác cực cao. Tiềm năng ghi lại kết quả đo lường cũng là một lợi thế lớn!

ĐO ĐỘ THẲNG CỦA DIAPHRAGMS VÀ BẠC TRƯỢT

Khi đo độ thẳng của màng chắn và bạc trượt trong tuabin hơi hoặc khí, thiết bị Turbine (hệ thống E960) được sử dụng. Máy phát laser được gắn ở một đầu của đường trung tâm tua-bin (thường là bạc trượt).

Kết quả đo hiển thị độ thẳng của bạc đạn và đường tâm trục hoành, cả theo phương đứng và phương ngang so với hai điểm không (tham chiếu). Độ phẳng của bề mặt được đo bằng laser D22 và máy dò phù hợp. Các giá trị đo được ghi nhận tại các điểm được đánh dấu trên bề mặt, sau đó ba điểm 0 được chọn mà độ phẳng đề cập đến.

Các điểm có thể được đo và điều chỉnh theo thứ tự bất kỳ. Đường tham chiếu đo (A) có thể được bù (B) trong chương trình đo. Điều này đặc biệt hữu ích khi đo và điều chỉnh màng chắn tuabin và vị trí chịu lực có các đường trung tâm khác nhau do sự giãn nở nhiệt.

CÂN CHỈNH TRỤC

Khuyến khích dùng cân chỉnh trục để cân chỉnh turbin

Power_industry_1