easy-laser_logo

nhiều máy móc cần được bảo trì

công nghiệp
plastic

Có rất nhiều loại máy móc trong nền công nghiệp plastic cần được cân chỉnh. Trên các máy đùn, độ thẳng của ống, hướng trục và hướng của hộp số về phía ống đều cần phải được kiểm tra. Trên máy thổi màng, phải kiểm tra định tâm và độ song song của cuộn. Căn chỉnh trục trên máy bơm và động cơ phải được thực hiện. Quạt và các ròng rọc / ròng rọc khác phù hợp. Ngay cả các cơ sở của tất cả các máy phải được kiểm tra về độ thẳng / xoắn.

LỢI ÍCH CỦA CÂN CHỈNH CHÍNH XÁC

  • Kéo dài tuổi thọ của ốc vít
  • Kéo dài thời gian dịch vụ theo kế hoạch
  • Giảm số lượng sản phẩm được sản xuất hư hỏng
  • Tăng thời gian máy khả dụng
  • Có thể tăng tốc độ sản xuất cho các quy trình nhất định