easy-laser_logo

NHỮNG MIẾNG SHIM GIÚP CÔNG VIỆC CÂN CHỈNH DỄ DÀNG HƠN

SHIMS

Miếng shim với độ chuẩn xác, sử dụng thép không gỉ chất lượng cao khiến việc cân chỉnh trở nên an toàn và dễ dàng hơn. Hiện tại chúng tôi cung cấp 4 gói shim sau

  • Đủ mọi kích cỡ – Dễ sử dụng!
  • Đánh dấu kích cỡ từng miếng shim – dễ tìm kiếm!
  • Miếng shim nhỏ, chăc chắn – dễ vận chuyển!
  • Thép không gỉ cao cấp

Thép: EN100272 1.43105, Độ cứng : RM 12001800Mp, Dung sai: DIN 17222/75

BỘ KIT SHIM HOÀN CHỈNH

Để vận chuyển linh hoạt và dễ dàng, chúng tôi cung cấp các gói shim hoàn chỉnh với các miếng shim sau:

GÓI 1. (180 SHIMS) DÀNH CHO KỸ THUẬT VIÊN DỊCH VỤ:

Loại Shim 1,2 và 3. 10 theo từng độ dày: 0.05/0.10/0.20/0.50/0.70/1.00
Tổng cân nặng: 4.4 kg. Kích thước: 300×250×140 mm.
Part No. 12-0258

GÓI 2. (360 SHIMS) DÀNH CHO CÂN CHỈNH NHIỀU:

Loại Shim 1, 2 và 3. 20 theo từng độ dày: 0.05/0.10/0.20/0.50/0.70/1.00
Tổng cân nặng: 7.0 kg. Kích thước: 300×250×140 mm.
Part No. 12-0259

CASE 3. (TÙY CHỌN SHIM, XEM BÊN DƯỚI):

Loại Shim 1, 2, 3 và 4 theo kích thước người dùng chọn lựa.
Kích thước: 460×350×175 mm.
Part No. 12-0743

CASE 4. (TÙY CHỌN SHIM, XEM BÊN DƯỚI):

CASE 4. (TÙY CHỌN SHIM, XEM BÊN DƯỚI):

loose_shims_dim

SHIMS ĐƠN

Các miếng shim có sẵn trong pack 10 miếng/size. (NB! Shims đánh dấu (*) không bao gồm gói 1 và 2)

SHIMS ĐƠN

Độ dày shim [mm] 0.05 / 0.10 / 0.20 / 0.40* / 0.50 / 0.70 / 1.00 / 2.00* / 3.00*

LOẠI 1

A = 55 mm

B = 50 mm

C = 15 mm

LOẠI 2

A = 75 mm

B = 70 mm

C = 23 mm

LOẠI 3

A = 90 mm

B = 80 mm

C = 32 mm 

LOẠI 4*

A = 125 mm

B = 105 mm

C = 44 mm 

LOẠI 5*

A = 200 mm

B = 200 mm

C = 85 mm