easy-laser_logo

LASER TRANSMITTER D75

Đo lường độ thẳng cho hướng con quay. M5 ở hai mặt cuối cung cấp các tùy chọn thay thế. Khoảng cách đo 40 m [130′]

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Hệ thống đo lường Easy-Laser cực kỳ linh hoạt với nhiều tính năng mở rộng. Bằng cách kết hợp với phụ kiện thông minh, người dùng có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu về hệ thống cân chỉnh nào. Sử dụng ngay bây giờ để trải nghiệm và đảm bảo hiệu suất sản xuất và tiết kiệm chi phí tối ưu !