easy-laser_logo

E720 - CÂN CHỈNH TẤT CẢ TRONG MỘT

Easy-Laser® E720 bao gồm đầu phát laser D22 linh hoạt và tất cả các chương trình hình học. Với hệ thống này người dùng có thể thực hiện hầu hết các phép đo cho công việc lắp đặt máy và kiểm tra chất lượng:

Kiểm tra độ phẳng và xoắn của nền Kiểm tra độ thẳng của ống và trục
Kiểm tra bạc đạn Đo đạc máy
Kiểm tra rung Kiểm tra Softfoot
Cân chỉnh máy Lưu trữ và chia sẻ kết quả đo

(NGỪNG SẢN XUẤT – THAY THẾ BỞI E710)

 

ĐEM ĐẾN CHO MÁY MÓC ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT

Easy-Laser E720 là giải pháp cân chỉnh tất cả-trong-một cho bộ phận bảo trì và sửa chữa. Không chỉ đem đến mọi chức năng trong cân chỉnh trục mà còn đem đến cơ hội để kiểm tra nền máy và độ cân bằng.

Mỗi thiết lập máy thường bắt đầu với nền máy. Nếu nền được cân bằng và bằng phẳng, sẽ có ít vấn đề xảy ra sau khi lắp đặt và cân chỉnh cho máy móc. Với Easy-Laser E720 người dùng sẽ có tất cả tính năng để cân chỉnh máy, không những vậy còn thiết lập được những điều sau:
– Đo độ phẳng nền
– Kiểm tra độ song song của mặt phẳng cho một số bề mặt trên các máy lớn
– Đo độ phẳng cho một bề mặt hỗ trợ chân máy
– Cân chỉnh mức độ nền tảng và độ thẳng
– Cân chỉnh ống thẳng và vuông
– Các đơn vị đo bao gồm hệ thống E720 sử dụng công nghệ laser điểm và PSD. Đây là lý do nó có thể được sử dụng ở rất nhiều nơi  hơn là chỉ để cân chỉnh các trục của máy móc quay.
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐO LƯỜNG KÈM THEO
Easy-Laser E720 bao gồm chương trình đo phương ngang, kiểm tra chân máy, chuỗi máy, lắp đặt theo phương đứng / mặt bích. Hơn nữa những chương trình cho đường thẳng, mặt phẳng độ xoắn, phương pháp đo cân bằng và song song cũng có trong hệ thống.
Khi sử dụng các phụ kiện, người dùng cũng có thể cân chỉnh các rãnh / ròng rọc với độ chính xác kỹ thuật số và kiểm tra mức độ rung. Không có hệ thống nào khác trên thị trường có thể cung cấp sự linh hoạt này! Màn hình lớn, màu sắc rõ ràng, các đơn vị đo không dây, tuổi thọ hoạt động dài và thiết kế mạnh mẽ mang đến một hệ thống đo lường vừa đáng tin cậy vừa dễ sử dụng.

DỄ SỬ DỤNG = NHANH VÀ HIỆU QUẢ
Khi chúng ta nói về sự đơn giản có nghĩa là để đặt hoặc gắn thiết bị đo vào đối tượng đo, dễ thực hiện phép đo và dễ diễn giải kết quả đo. Với Easy-Laser® E720, người dùng có thể đo tất cả các loại máy quay, lớn và nhỏ, tốt như nhau, bất kể đường kính trục.

Các đơn vị đo không dây (laser / máy dò) cho phép người dùng làm việc tự do hơn. Các giá trị đo có thể được đăng ký chỉ với trục quay 40°. Sau đó, người dùng có thể cân chỉnh nó trực tiếp bằng cách sử dụng các đơn vị đo lường ở bất kỳ vị trí nào xung quanh trục. Chương trình hướng dẫn từng bước thông qua quy trình đo lường để có kết quả đo hoàn hảo!

 

FEATURES

Measurement programs

The featured programs below are the most common used with this system. Please click here for a complete overview of possibilities.
*=accessories needed

Horizontal machines

Horizontally mounted machines often consist of a pump and a motor, but can also include other types of machines such as gearboxes and compressors. Regardless of the machine type, it is easy to measure and align with Easy-Laser®. The measuring units (M and S) are easily mounted on each side of the coupling and communicate with the display unit wireless. Then follow the step-by-step instructions on screen.

Vertical/flange mounted machines

This program is used for alignment of vertical and flange-mounted machines, e.g. pumps, motors, gear boxes. Shows centre offset, angular error and shim value at each bolt.

Machine train

Regardless of what machines you have and in which order they were assembled, you can build your own machine train with theoretically as many machines as you like. You can pick the reference machine manually, or let the program choose one that will minimize the need for adjustments.

Cardan/offset mounted machines*

Alignment of cardan/offset mounted machines. (Accessory Cardan fixture, Part No. 12-0615 is required.)

Soft foot check

Alignment work begins with a soft foot check. The soft foot check ensures that the machine is resting evenly on all its feet by indicating which foot/feet should be adjusted. This is an important part of securing a reliable alignment. After the soft foot check is complete, you can go directly to the alignment program with all of the machine’s distance values saved.

Twist measurement

The twist measurement program allows you to check the flatness or twist of the machine foundation using only the measuring units in the system.

Values – Digital dial indicator

The Values program can be used e.g. when one wants to measure as with dial gauges and to check bearing play or shaft load. With the standard equipment and completely normal set up on the machine!

Straightness measurement

With our program for measuring straightness, you can easily measure long shafts, rolls, bearings, bases, machine structures etc. All you have to do is define a number of measuring points, in advance or while measuring. You will be able to get the result for both the horizontal and vertical alignment, graphically as well as digitally. To get even more out of your system, add the D22 swiveling laser.

Flatness measurement

Program to measure flatness/twist of (for example) machine bases, machine tables, etc. With advanced “best-fit” calculations.

Squareness

For measurement of squareness in machines and installations.

Parallelism*

For parallelism measurement of rolls, rails, overhead tracks, gantries, metal sheet cutters, production lines, etc. Two methods are available: measurement with Angular prism or with Angle detector E2.

Offset and angle

This program shows centre offset and angular error between two shafts, for example. The values are displayed for both horizontal and vertical direction simultaneously. Can also be used for dynamic measurements.

Spindle direction

For measurement of the pointing direction of machine spindles in machine tools, drilling machines, etc.

Centre-of-circle, Straightness 2-point

Used for straightness measurement of bearing journals when the bore diameter varies. For example, diesel engines, propeller shaft installations, etc. With advanced “best-fit” calculations.

Flange flatness

For flatness measurement of flanges and circular planes, slewing ring bearings and tower flanges for example. Can handle 1 to 5 circles, 3-180 measurement points on each. Three zero points at 120° pitch are computed by the system.

Flange parallelism*

For parallelism measurement of flanges on for example wind tower sections. With advanced “best-fit” calculations.

Half circle, Straightness 3-point

Readings taken in three positions: 9, 6 and 3. Allows varying diameters. To be used together with the turbine system. With advanced “best-fit” calculations.

Straightness, 4-point

Used for straightness measurement of bearing journals. Measures two points in each direction, X and Y. Can handle up to 999 measurement points with two zero points. With advanced “best-fit” calculations.

Straightness, Multipoint

Used for straightness measurement of bearing journals. The number of measurement positions are theoretically unlimited for each measurement point. Can handle up to 999 measurement points with two zero points. With advanced “best-fit” calculations.

Ovality/roundness

For ovality measurements of bore and bearing journals. The number of measurement positions are theoretically unlimited for each bore

Belt alignment*

Using the system you can align sheaves and pulleys with digital precision. Adjustment of the machines is displayed in real time on the screen, with readings for angle and axial displacement in both the vertical and horizontal axes, as well as an adjustment value for the front or rear foot pair. The result can be documented as normal. (Requires the XT190 BTA accessory.)

Measurement methods

9-12-3 9-12-3

Measurement points are recorded at fixed points 9, 12 and 3 o’clock. This is the classic three-point method which can be used in most cases.

EasyTurn™ function EasyTurn™ function

The EasyTurn™ function allows you to begin the measurement process from anywhere on the turn. You can turn the shaft to any three positions with as little as 20° between each position to register the measurement values. Voila! Measurement is complete!

Multi point Multi point

Multi point is basically the same as EasyTurn™, but instead you can record multiple points on the sector rotated. This will provide an optimized calculation basis. Perfect for e.g. turbine and sliding bearing applications.

Smart functions

 Measurement value filter

An advanced electronic filter function can be used to achieve reliable results even under poor measuring conditions. Air turbulence and vibrations from adjacent machines are no match for the Easy-Laser® filter function!

 Result table

The result table shows how well your readings repeat and lets you save comments for each one.

 Live-any-angle

This function allows you to adjust machines in real time with the measuring units positioned anywhere on the shaft. It is ideal for situations in which outside objects interfere with normal positioning.

 Reference foot locking

This function allows you to lock any pair of feet on the machine, giving you more freedom when aligning,base-bound or bolt-bound machines.

 Multiple sets of feet

The software can adjust to machine designs of all types such as those with two pairs of feet, three pairs of feet, and feet in front of the coupling, etc.

 Thermal growth compensation

Oftentimes, machines expand considerably when moving from a cold to hot operating temperature. The Thermal Growth Compensation function allows the measurement system to calculate the appropriate shims and values needed to make adjustments in such cases. Compensation values for the machines are normally supplied by the manufacturers.

Tolerance check

Measurement results can be checked against pre-defined tolerance tables or values you determine yourself. This allows you to immediately see if the alignment is within the approved parameters, thereby considerably reducing the amount of time spent on alignment.

 Swap view function

The swap view function allows you to adjust the position of the motor on screen to correspond with the position of the machine in front of you, making it easier to understand adjustment directions.

 Select machine image

Choose from different machines to portray your machinery on either side of the coupling.

XT select machine 3D image

 Templates

Save measurement files as templates, with machine data and settings, to quickly start measurements.

 Multiple languages

The software is available in 14 languages: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Russian, Swedish, Finnish, Brazilian Portugese, Japanese, Korean, Chinese (traditional and simplified).

Documentation

EasyLink™ PC software

With the EasyLink™ database program you can save and organise all your measurements in one place, produce reports with both data and images and export to your maintenance systems. You can customise what your Excel reports should look like and what data should be visible and where it should be positioned. The program has a clear folder structure, where you drag and drop files from the display unit to the database. Create your own structure with folders for manufacturer, department or machine type for example. The database can also be located on a common server and shared with other users. For extra safety you can use EasyLink™ to make backups of what you have saved in the display unit.

 Create a PDF report

When measurement is complete it is possible to generate a PDF report containing graphs and measurement data. All the information about the measurement object is documented, and you can add your company’s logo and address details if you so wish.

 Save to built-in memory

Save all measurements in the display unit’s internal memory.

 Make a printout

Quickly print all measurement data locally with a thermal printer (accessory).

 

 Save to USB memory

Save your files to USB and copy to other devices.

SYSTEM PARTS

Display unit E51

The display unit for the E series enables you to work more efficiently and for longer than ever before thanks to several innovative solutions. It is also ergonomically designed with easy-to-grip rubber cladding and robust construction.

 

Never lose power

The display unit is equipped with our Endurio™ Power management system. This ensures that you never have to stop in the middle of a measurement because the battery has run out.

Ergonomic design

The display unit has a thin, easy-to-grip and rubber coated profile that ensures a secure grip. It has large well-spaced buttons that give clear feedback when pushed. In addition, the two Enter buttons make the system suitable for both right and left-handed users. The display screen has clear graphics that guide you through the measurement process.

Personal settings

You can create a user profile where you can save your personal settings. You can also have different settings for different types of measurements. It makes work faster!

Language selection

You can choose the language that you want to appear on screen. English, German, French, Spanish, Portuguese, Swedish, Finnish, Russian, Polish, Dutch, Italian, Japanese, Korean and Chinese are available.

Upgrading

If you wish to expand functionality in the future, the software in the display unit can be upgraded via the internet or by connecting a USB memory containing the new software. In this way you will also have access to the measurement programmes that we develop for new purposes in the future.

 1. Two Enter buttons, for left and right-handed users
 2. Large, easy to read 5.7” colour display
 3. Proper buttons for clear feedback
 4. Thin profile gives a perfect grip for your hands

Measuring units ES / EM

The measuring units have large 20 mm [0.78” sq] detector surfaces (PSD for the greatest accuracy) which allows the possibility of measuring at a distance of up to 20 metres[66 feet]. The substantial and rigid design of aluminium and stainless steel guarantees stable measurement values and reliable alignment with the greatest precision in even the toughest of environments. The measuring units are also water and dust proof to classes IP66 and IP67. Connect to the display unit via cable or wirelessly. Both cable and wireless units are connected quickly using Push/Pull connections, no screwing required.

Inclinometers in both units

With electronic inclinometers in both measuring units the system knows exactly how they are positioned. This also makes it very easy to align uncoupled shafts.

Electronic targets

Thanks to the two axis detectors you have access to electronic targets, that is you can see on the screen where the laser beams hit.

Flexible mounting options

The thinking behind the rigid and compact design, is that it will simplify positioning and provide varying installation methods. You can measure all types of rotating machine, large and small, equally well, regardless of shaft diameter. The units also have two extra screw holes for additional mounting options.

Two lasers, two PSDs

The so called reversed measurement method with two laser beams and two PSDs makes it possible to also measure very incorrectly set machines. This is particularly good for new installations, where the machines are not yet in the correct position.

 1. The rods have a height of 60–180 mm. If necessary they can be extended “infinitely” with additional rods. Made of stainless steel.
 2. Well protected connectors
 3. PSD (2 axis)
 4. Laser aperture

D22 Laser transmitter

Laser transmitter D22 can be used to measure flatness, straightness, squareness, level and parallelism. The laser beam can sweep 360° with a measurement distance of up to 40 metres [130´] in radius. The laser beam can be angled 90° to the sweep, within 0.01 mm/m [0.01 mils/inch].

The transmitter has many mounting options. Attach it with the three magnetic feet, horizontally or vertically. Attach it with a pin in the spindle. Or put it beside the machine on for example a tripod (optional).

 1. Laser aperture
 2. Swivelling head
 3. Laser aperture
 4. Leveling screws (x2)
 5. Magnetic feet (x3)

A complete system contains

 • 1 Laser transmitter D22
 • 1 Measuring unit M
 • 1 Measuring unit S
 • 1 Display unit
 • 2 BT wireless units
 • 2 Cables 2 m
 • 2 Shaft brackets with chains
 • 2 Extension chains
 • 1 Magnet base
 • 1 Magnet base with turnable head
 • 2 Magnetic brackets
 • 2 Offset brackets
 • 8 Rods 120 mm  [4.72”]
 • 4 Rods 60 mm  [2.36”]
 • 1 Measuring tape 3 m  [9.8’]
 • 1 Manual
 • 1 Quick manual
 • 1 USB memory stick with EasyLink™ software
 • 1 USB cable
 • 1 Charger (100–240 V AC)
 • 1 Toolbox
 • 1 Shoulder strap for display unit
 • 1 Optical cleaning cloth
 • 1 Carrying case

TECHNICAL DATA

Display Unit

Name
E51
Part No.
12-0418
Type of display/size
VGA 5.7” colour screen, backlit LED
Displayed resolution
0.001 mm / 0.05 thou
Power management
Endurio™ system for unbroken power supply
Internal battery (fixed)
Heavy duty Li Ion chargeable
Battery compartment
For 4 x R14 (C)
Connections
USB A, USB B, Easy-Laser® units, Charger
Operating temperature
-10–50 °C
Communication
BT wireless technology
Internal memory
>100 000 measurements can be saved
Help functions
Calculator, Unit converter
Environmental protection
IP class 65
Housing material
PC/ABS + TPE
Dimensions
WxHxD: 250x175x63 mm [9.8”x6.9”x2.5”]
Weight (without batteries)
1080 g [2.4 lbs]

Measuring Units

Name
EM / ES
Part No.
12-0434 / 12-0433
Communication
Wireless unit 12-0436 (separate item)
Cable connection
Easy-Laser® “red cable”
Type of detector
2-axis PSD 20×20 mm [0.78″ sq]
Resolution
0.001 mm [0.05 mils]
Measurement accuracy
±1µm ±1%
Measurement range
Up to 20 m [66′]
Type of laser
Diode laser
Laser wavelength
635–670 nm
Laser class
Safety class 2
Laser output
<1 mW
Electronic inclinometer
0.1° resolution
Thermal sensors
± 1° C accuracy
Environmental protection
IP class 66 and 67
Temparature Range
-10–50 °C
Internal battery
Li Po
Housing material
Anodized aluminium/ABS plastics
Dimensions
WxHxD: 60x60x42 mm [2.36×2.36×1.65″]
Weight
202 g [7.1 oz]

 

 

Laser Transmitter

Name
D22
Part No.
12-0022
Type of laser
Diode laser
Laser wavelength
630–680 nm, visible red light
Laser Safety Class
Class 2
Adjustable modulation
5, 32 KHz
Output
< 1 mW
Beam diameter
6 mm [1/4”] at aperture
Working area, range
40-metre radius [130´]
Type of battery
1 x R14 (C)
Operating time/battery
approx. 24 hours
Levelling range
± 30 mm/m [± 1.7°]
3 x spirit vials’ scaling
0.02 mm/m
Squareness between laser beams
0.01 mm/m [2 arc sec.]
Flatness of sweep
0.02 mm/m
Fine turning
0.1 mm/m [20 arc sec.]
2 x spirit vials for rotation
5 mm/m
Housing material
Anodized aluminium
Dimensions
WxHxD: 139x169x139 mm [5.47”x6.64”x5.47”]
Weight
2650 g [5.8 lbs]

DOWNLOADS

Bạn có thể tìm tài liệu sản phẩm và hướng dẫn sử dụng định dạng file PDF tại đây. Nó bao gồm các thông tin sẩn phẩm của chúng tôi. Phần mềm cập nhật cũng có sẵn trong phần tải xuống.

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Hệ thống đo lường Easy-Laser cực kỳ linh hoạt với nhiều tính năng mở rộng. Bằng cách kết hợp với phụ kiện thông minh, người dùng có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu về hệ thống cân chỉnh nào. Sử dụng ngay bây giờ để trải nghiệm và đảm bảo hiệu suất sản xuất và tiết kiệm chi phí tối ưu !