easy-laser_logo

CÁC SẢN PHẨM NGỪNG SẢN XUẤT

Những sản phẩm sau đây đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng:

Những sản phẩm sau đây đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng:

Sản phẩm ngưng sản xuất Thay thế bằng
 • D80 BTA
D90
 • D150 BTA
 • D160 BTA
 • D200 BTA
 • E170 BTA
 • E180 BTA
XT190
 • D130 BTA Ex
 • D450 Shaft
XT440
 • D550 Shaft
XT550
 • D480 Shaft
 • E530 Shaft
 • E540 Shaft
XT660
 • D505 Shaft
 • D525 Shaft, D525B Shaft
XT770
 • D600 Machine
 • D640 Machine tool
 • E940 Machine tool
Liên hệ với chúng tôi

để thêm thông tin

 • D630 Extruder
E930
 • D650 Linebore, D652 Linebore
E950
 • D660 Turbine, D662 Turbine, D663 Turbine, D664 Turbine
E960
 • D670 Parallelism
E970
 • D800 Machine Spin
E915
 • E285 Vibrometer probe
XT280

Nếu bạn cần tìm những sản phẩm thay thế, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Nguồn: https://easylaser.com/en-us/products/discontinued-products

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Hệ thống đo lường Easy-Laser cực kỳ linh hoạt với nhiều tính năng mở rộng. Bằng cách kết hợp với phụ kiện thông minh, người dùng có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu về hệ thống cân chỉnh nào. Sử dụng ngay bây giờ để trải nghiệm và đảm bảo hiệu suất sản xuất và tiết kiệm chi phí tối ưu !